späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Dňa 22.12.2016 sa uskutočnila na našej škole každoročná akcia "Vianočné trhy". Akciu organizovala žiacka školská rada a predmetová komisia anglického jazyka.