späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Žiaci Gymnázia, Golianova 68, Nitra sa v termíne 27.09.2017 – 29.09.2017 aktívne zapojili do celoeurópskej iniciatívy Európskej komisie v oblasti športu:
„Európsky týždeň športu 2017 – Be active“

Projekt telesnej a športovej výchovy v rámci tejto iniciatívy bol GymGol Nitra – sme aktívni. Každý prítomný žiak prekonával v rámci hodiny telesnej a športovej výchovy vzdialenosť 2017 metrov spôsobom, ktorý si sám určil.
Výsledky v číslach:
Spolu sme prekonali: 1210,293 km
Zapojilo sa 550 žiakov
Odbehali sme 573,675 km , chôdzou sme prekonali 465,511 km a na kolieskach sme najazdili 171,107 km.
Zvládli sme to a dokázali sme všetkým, že Golianko je v športe aktívne.


Tabuľka výkonov jednotlivých tried: