späť na hlavnú stránku
Dobrodružné expedície
Aj naša škola sa zapojila do Týždňa dobrovoľníctva!

Týždeň dobrovoľníctva je celoslovenský projekt, ktorý sa koná 16.-22.9.2018.
Naši študenti/dobrovoľníci sa každý deň po vyučovaní (13:30-15:00) pod odborným dohľadom našich vyučujúcich zapájali do rôznych projektov.
Čistili a skrášľovali átrium, v ktorom si užívajú svoje prestávky mnohí z našich študentov. Čistili klietky pre vtáčikov, pripravovali jazierko na jeseň a oveľa viac.
Umelecké duše sa rozhodli oživiť našu cestu do učební, a pod vedením pani učiteľky Kisovej sa pustili do maľovania schodov.
Mnohí z našich študentov chceli využiť aj svoju fyzickú stránku, a pomohli s revitalizáciou areálu našej školy.
Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastnením dobrovoľníkom, či už študentom alebo učiteľom. Dúfame, že budúci rok sa nás zapojí ešte viac!