späť na hlavnú stránku
Medzinárodná cenu vojvodu z Edinburghu

KAŽDÝ MÁ POTENCIÁL USPIEŤ A ZÍSKAŤ MEDZINÁRODNÚ CENU VOJVODU Z EDINBURGHU.


PRIHLÁŠKA:STIAHNUT

V školskom roku 2017/2018 majú naši študenti prvýkrát možnosť zapojiť sa do programu prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE).

Program je zameraný na osobný rozvoj, dobrovoľnícku pomoc ľuďom v núdzi a komunite a zároveň umožňuje zažiť dobrodružstvo a stať sa členom medzinárodnej komunity. Po úspešnom zvládnutí programu študenti získajú certifikát a odznak platný po celom svete. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je odovzdávaná v slávnostnej atmosfére z rúk významných osobností, ktoré program podporujú.
Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

ZAPOJIŤ SA MÔŽEŠ AJ TY
Máš rád výzvy? Máš záujem o svoj rozvoj, pomoc okoliu? Chceš zažiť dobrodružstvo? Tak cesta s programom DofE je práve pre Teba. Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je postavená na štyroch kľúčových oblastiach, do ktorých sa mladí ľudia zapájajú: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, športová aktivita a dobrodružná expedícia. Všetky oblasti majú tri úrovne s odlišnou náročnosťou, bronzovú, striebornú a zlatú. Je možné začať najľahšou, teda bronzovou úrovňou, alebo sa pustiť rovno do striebornej či zlatej úrovne. Účastníci programu si v každej oblasti stanovujú individuálne ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich osobný rozvoj. V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele. Všetci účastníci majú svojho mentora, ktorý im pomôže pri stanovení cieľov a podporuje ich počas ich plnenia.

Hlavná podmienka zapojenia sa do programu je vek 14 až 24 rokov.
Hlavné podmienky absolvovania programu sú:
1. zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít v 3 oblastiach programu, aktivitám sa venovať minimálne počas 3 mesiacov na bronzovej úrovni, 6 mesiacov na striebornej úrovni a 12 mesiacov na zlatej úrovni. Účastník si z nich vyberie jednu oblasť, v ktorej si stanoví náročnejší cieľ, ktorému sa bude venovať o 3 mesiace dlhšie v prípade bronzovej úrovne, o 6 mesiacov dlhšie na striebornej a zlatej úrovni .
2. splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu
3. absolvovať dobrodružnú expedíciu


AK MÁŠ OTÁZKY ALEBO SI SA UŽ ROZHODOL ZAPOJIŤ KONTAKTUJkoordinátora programu DofE na našej škole Mgr. Alenu Bystrickú alebo
školiteľov programu DofE na našej škole Mgr. Zdravku Barthovú, PhDr. Darinku Račkovú alebo PhDr. Vlastu Zelenkovú