ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
projekt SchulBrücke
SchulBrücke Europa

Tento školský rok sme sa po prvýkrát rozhodli zorganizovať školský projekt SchulBrücke na našej škole. Medzinárodný projekt Schulbrücke Europa sa z dôvodu pandemickej situácie nemohol zrealizovať v Nemecku. S organizátormi projektu neustále komunikujeme a plánujeme spoločné stretnutie v septembri 2021 v nemeckom meste Greifswald.
Školský projekt pripravili žiačky z 3.Aj (Hanna Gilan, Paula Barthová, Radka Liptáková), 4.Aj (Vivien Hegedüsová, Viktória Fülöpová a Soňa Martišová) a SPA (Diana Nagyová, Tamara Trtíková) pod vedením Mgr. A.Luleiovej. Zamerali sme sa na tému trvalo udržateľného života. V prvej časti žiačky predviedli svoje pripravené prezentácie na rôzne témy. So svojím príspevkom o Európske únii a mládežníckom hnutí „Fridays for Future“ vystúpila aj naša dobrovoľníčka z Nemecka- Selma Konrad.
V druhej časti projektu si žiaci v malých workshopoch mohli vymieňať svoje skúsenosti a tipy o trvalo udržateľnom spôsobe života. Svoje tipy a predsavzatia aj zapísali na pomyselnú zemeguľu. Prakticky si mohli vyskúšať ekologickú drogériu – tuhé tablety na sprchovanie, tuhý šampón, ekologické tablety na čistenie či voskový papier na balenie potravín a tiež mohli okoštovať zdravé bio-snacky.