ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
ÚSPECHY ŠTUDENTOVSárova Bystrica

Evelyn Fazekašová vyhrala v celoslovenskom kole súťaže Sárova Bystrica krásne 3. miesto.


Súťažíme v jazykoch s WocaBee

Skupina žiakov 1PA pod vedením Mgr. Mráza sa umiestnila na 4. mieste v rámci okresu

Literárna súťaž Cena Gustáva Reussa

V celoslovenskej literárnej súťaži písania fantasy a sci-fi poviedok získala naša žiačka, Nina Kadáková z VIII.OKA, krásne 2. miesto.Viac na https://tsvgymgolnr.webnode.sk
Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu školy, gratulujeme k ich výsledkom a držíme palce v krajských a veríme že aj v celoštátnych kolách.

Chceš vidieť a vedieť NAJLEPŠIE VÝSLEDKY s fotkami?
>>ČÍTAJ ĎALEJ<<Úspech v celoslovenskom kole

Dňa 8.novembra 2018 žiačky III.A triedy Simona Strejčková a Natália Jiránková úspešne reprezentovali našu školu v Bratislave v celoslovenskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET s projektom„Prasacie oocyty a manipulácia s nimi“ a žiačky získali postup na národnú výstavu v Moskve.
Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.