späť na hlavnú stránku
ÚSPECHY ŠTUDENTOVÚspech v celoslovenskom kole

Dňa 8.novembra 2018 žiačky III.A triedy Simona Strejčková a Natália Jiránková úspešne reprezentovali našu školu v Bratislave v celoslovenskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET s projektom„Prasacie oocyty a manipulácia s nimi“ a žiačky získali postup na národnú výstavu v Moskve.
Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.