späť na hlavnú stránku
ÚSPECHY ŠTUDENTOV
Riaditeľstvo školy ďakuje všetkým žiakom za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach za šk. rok 2017/18 a rovnako ďakuje všetkým učiteľom, ktorí sa podieľali na ich príprave.