ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
2. september na Golianku

Po 2 mesiacoch letných prázdnin sme sa opäť zvítali na školskom dvore. Spoločne sme tak otvorili nový školský rok 2021/2022. Privítali sme potleskom našich nových spolužiakov. Zoznámili sme sa s novými vyučujúcimi. Zaželali sme si veľa odhodlania a energie pri získavaní nových vedomostí, ale i veľa pochopenia pre všetky epidemiologické usmernenia.
Želáme všetkým šťastný a úspešný školský rok 2021/2022.