ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Deň otvorených dverí


Vážení rodičia a žiaci,

dňa 27. januára 2023 budete mať príležitosť zúčastniť sa nášho Dňa otvorených dverí v dvoch časových intervaloch (o 8,15 hod. a 9,40 hod.), kde budete mať Vy rodičia a žiaci možnosť diskutovať o možnostiach štúdia, o prijímacích skúškach, učebných plánoch a aktivitách školy.
Ak máte záujem zúčastniť sa Dňa otvorených dverí Gymnázia, Golianova 68, Nitra prihláste sa prostredníctvom tohto linku:
https://forms.gle/ypFZS8wbNusakGe19