ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Deň otvorených dverí

27. januára 2023 sme otvorili dvere budovy školy, ale i odborných učební, aby sme ukázali žiakom základných škôl a ich rodičom, ako pracujeme so žiakmi vo vyučovacom procese. Prezentovali sa aktivity a možnosti v štúdiu, ktoré sa našim žiakom ponúkajú.
Teší nás prítomnosť zástupcov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale i poslancov zastupiteľstva NSK.
Ďakujeme všetkým, že ste prišli v takom veľkom počte a nechali ste sa zaujať našimi učiteľmi a žiakmi. Bolo nám cťou a potešením venovať sa Vám.