ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
„V hodine stretnutia a rozlúčky sú city človeka vždy najčistejšie a najžiarivejšie.“
(Jean Paul Richter)

Dňa 12. 05. 2023 sa na pôde našej školy uskutočnila rozlúčka maturantov. Upršaný deň podčiarkol melanchóliu. Naši študenti sa ani nenazdali a prišiel dlhoočakávaný koniec osemročného, štvorročného či päťročného štúdia. Štúdia, ktoré bolo pestré, plné zážitkov, naplnené príjemnými i tými ťažšími okamihmi. Pandémia týmto žiakom vzala 2 roky prezenčného štúdia, ale naučila ich aj niečo nové, čo budú potrebovať po celý život – byť viac samostatným, systematickým a schopným pracovať na sebe aj vtedy, keď nie je nablízku učiteľ alebo rodič. Museli prekonávať samých seba. Podarilo sa! Všetci ukončili posledný ročník štúdia a môžu pristúpiť k poslednej skúške dospelosti – maturite. Rozlúčku sme si s nimi užili v krásne vyzdobenej telocvični, za čo ďakujeme organizátorskej triede – VI.SXA. Tretiaci a septima si dali naozaj záležať na výzdobe maturitných tried. Po nostalgických príhovoroch a udelení pochvál riaditeľkou školy (nebolo ich málo) sa naši maturanti poďakovali svojim učiteľom (slzičky nechýbali). Želáme vám, milí naši nádejní absolventi, aby ste úspešne zvládli skúšanie za zeleným stolom a dokázali, že ste bojovníci pripravení na život vo veľkom svete mimo nášho Golianka. Nech sa vám darí!