ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA

Vďaka projektu Vysoká škola života na Golianku, ktorý prebieha na našej škole pod záštitou Školského parlamentu, sa v mesiacoch február až máj konali alebo budú konať rôzne aktivity, ktoré rozvíjajú vedomosti a zručnosti našich žiakov nad rámec učebných osnov. Konkrétne v nasledujúcich štyroch moduloch: Mentálne zdravie a sebarozvoj, Praktický občiansky život, Sexuálna a partnerská výchova, Možnosti pre mládež poskytované EÚ.

Prvým modulom nesúcim názov Mentálne zdravie a sebarozvoj (ktorý je v podstate tradičný Relaxačný týždeň) sme vo februári odštartovali náš projekt:

Náročný týždeň polročnej klasifikácie sme sa pokúsili vyvážiť nasledujúcim Relaxačným týždňom plným oddychu a pokoja.

Hneď v pondelok mali žiaci možnosť zúčastniť sa meditácie s úžasnými lektorkami z Arteria Joga Studio. 36 žiakov sa počas dvoch hodín ponorilo do uvoľňovania mysle pomocou relaxačnej hudby či sústredenia sa na prítomný okamih. V stredu študenti namiesto mysle precvičili telo na hodinách jogy. Vďaka pomalým a premysleným pohybom zrelaxovali nielen myseľ, ale aj telo - v zdravom tele, zdravý duch. Štvrtok sa niesol v duchu kreativity a ručných prác na hodinách Art Therapy. Žiaci prácou s prírodnými materiálmi rozvíjali svoj cit pre detail a trpezlivosť - vďaka ich mimoriadnej trpezlivosti pri práci zo sklenými pohármi neprišli k úrazu poháre ani študenti, čo dokazuje úspech Art terapie priamo na mieste :) Medzitým v utorok a piatok k nám zavítali europoslanci Miriam Lexmann a Vladimír Biľčík, ktorí formou diskusie informovali študentov o nadchádzajúcich eurovoľbácha aktivitách Európskeho parlamentu, čo taktiež prispelo k sebarozvoju našich žiakov.

Marcový modul s názvom Praktický občiansky život sme odštartovali workshopmi o svete financií. Svet peňazí nám predstavil skvelý lektor zo vzdelávacej inšitúcie Mladý podnikavec počas dvoch dvojhodinových workshopov, ktorých sa zúčastnili triedy II. a III.AJ. Aktívna a iniciatívna študentka z maturitného ročníka študentom odprezentovala aj možnosť absolvovať sebarozvojový program, s ktorým má osobné skúsenosti, a tým žiakom ukázala, ako sa môžu ďalej vzdelávať nielen v občianskej angažovanosti, ale aj v ďalších oblastiach. Mnohí študenti sa zúčastnili aj verejného zasadnutia vedenia školy so Školským parlamentom, na ktorom sa diskutovalo o plánovaných aktivitách na našej škole. Zasadnutie bolo názornou ukážkou komunikácie a komunikovania Školského parlmentu s vedením školy. Chýbať nesmela ani diskusia s mnohými zaujímavými otázkami a odpoveďami. Tento modul ďalej pokračoval workshopom - Simuláciou zasadnutia Národnej rady SR. Žiaci si najskôr v skupinkách (fiktívnych poslaneckých kluboch) vyskúšali aké je to písať návrh zákona, a následne o týchto návrhoch debatovali a pozmeňovali ich, až bol výsledkom celistvý zákon, ktorí si aj úspešne schválili. Workshopu sa zvlášť zúčastnili triedy IV.AJ a II.A. Marec sme zdarne ukončili besedou o trhu práce, na ktorej nám milé pani pracovníčky Úradu práce v Nitre priblížili, ako samotný trh práce funguje a ako sa do neho ako študenti, ale aj ako absolventi môžeme úspešne začleniť.

Po februárovom Relaxačnom týždni a marcových workshopoch týkajúcich sa finančnej gramostnosti a aktívneho občianstva sa ďalej v priebehu apríla a mája môžete tešiť na 2 ďalšie moduly aktivít zamerané na sexuálnu a partnerskú výchovu a možnosti ponúkané Európskou Úniou nám, mladým ľuďom. Budeme veľmi radi, ak sa nasledujúce aktivity budú tešiť minimálne takému záujmu, ako doteraz.

Projekt Vysoká škola života na Golianku (2023-3-SK02-ESC30-SOL-000172094) je financovaný Európskou úniou v rámci programu Európskeho zboru solidarity.