ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Deň učiteľov

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov si Mgr. Janka Juríková 25. marca 2024 prevzala ocenenie za svoju doterajšiu pedagogickú prácu a prínos vo vzdelávaní žiakov Gymnázia, Golianova 68, Nitra z rúk predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislava Becíka, PhD. na slávnostnej ceremónii v koncertnej sále župného domu.
O dva dni neskôr 27. marca 2024 jej ocenenie za prínos vo výchovnovzdelávacom procese odovzdal aj riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Ing. Jozef Porubský.