späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
Predmetová komisia výchov
V školskom roku 2017/2018 bude predmetová komisia pracovať v tomto zložení:
Predsedkyňa: Mgr. Eva Dobiaš /UMK v bilingválnych triedach
Zástupkyňa predsedu: Mgr. Martina Koprdová /ETV
Členovia:
Mgr. Mária Budinská / NAV
Mgr. Soňa Kisová /HUV, UMK, seminár DEU
PaedDr. Jana Stanková / VYV, VYU


Pre žiakov sme naplánovali nasledujúce predmetové projekty:
• „Ilustrácia ku knihe“
• „Audiokniha“


Aj tento rok sa môžu naši žiaci zapojiť do súťaží:
• Vianočné a jarné aranžovanie
• Záložka do knihy
• Song, Slávik Slovenska, Let’s Sing!
• Nitra, moje mesto
• A i.