späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Členovia

Predmetová komisia anglického jazyka v školskom roku 2016/2017 pracuje v tomto zložení:
Predsedkyňa PK:Mgr. Renáta Bohuslavová
Mgr. Eva Dobiaš-zástupca predsedu, koordinátorka pre bilingválne štúdium
Mgr. Viera Vaššová
Mgr. Andrea Hudáková
Mgr. Katarína Kettmanová
Mgr. Zuzana Kozárová
Mgr. Dagmar Ferencziová
Mgr.Veronika Szombatová
Mgr. Magdaléna Šonkoľová
Mgr. Martina Filová
Mgr. Viera Švardová
Mgr. Monika Kelebercová
Mgr. Zuzana Cehlárová
Jazmina Cerna – lektor