späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Členovia

Predmetová komisia anglického jazyka v školskom roku 2017/2018 pracuje v tomto zložení:
Predsedkyňa PK:Mgr. Renáta Bohuslavová
Mgr. Eva Dobiaš-zástupca predsedu, koordinátorka pre bilingválne štúdium
Mgr. Katarína Kettmanová
PaedDr. Veronika Szombatová
Mgr. Magdaléna Šonkoľová
Mgr. Martina Filová
Mgr. Viera Švardová
Mgr. Monika Kelebercová
Mgr. Zuzana Cehlárová
Mgr. Andrea Ďurická
PhDr. Katarína Michalíková
Mgr. Petra Čančová
Mgr. Marta Ganderáková
RNDr.Miriama Kopernická, PhD.
Menelaos Kanakis – zahraničný lektor