späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo 22.11.2016
22. novembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v nasledovných kategóriách. 1A, 1B, 2A, 2B, 2C1, 2C2. Víťazi jednotlivých kategórií sú:
Kategória 1A
1.Rathouská Denisa II.SA
2.Kmeťová Ema II.SA 3.Blisková Simona I.PA Kategória 1B
1.Krbúšiková Nina IV.KA
2.Kimleová Karin IV.KA 3.Lajtmanová Laura IV.KA Kategória 2A
1.Poláková Adela V.KNA
2.Žemberová Natália VI.SXA 3.Poláčková Tereza V.KNA Kategória 2B
1. Kreškóciová Paulína IV.A
2.Hamran Martin IV.B 3. Balala Kristián VII.SPA Kategória 2C1
1.Podhora Miroslav V.AJ
2.Bacigál Michal V.AJ 3.Hudec Adrián V.AJ Kategória 2C2
1.Kubiňanová Andrea Annie IV.BJ
2.Dudaško Marian Mirko III.AJ 3. Šimek Martin VII.SPA Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v obvodnom kole v januári.