ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
  • Dni hispánskej kultúry
  • Projekt vo Weimare
  • Chemická olympiáda
  • A slovo bolo u Boha
1 2 3 4
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
„ŠKOLA S VYNIKAJÚCIMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV“
(INEKO 2024)
Škola akreditovaná pre ERASMUS v oblasti vzdelávania