ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
Európsky projekt-Chémia
Školský rok 2022/2023

Plán pracovných činností klubu učiteľov-2.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-21.06.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-07.06.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-17.05.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-10.05.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-26.04.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-12.04.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-29.03.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-09.03.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-15.02.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-8.02.2023: STIAHNUŤ


Plán pracovných činností klubu učiteľov-1.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-27.01.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-18.01.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-14.12.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-23.11.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-09.11.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-26.10.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-12.10.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-28.09.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-21.09.2022: STIAHNUŤProjekt: Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu, Golianova 68, 949 01 Nitra
Názov projektovej aktivity: Odborná exkurzia „Prírodné vedy 2“ - viacdňová exkurzia
Miesto konania: Rožňava (Gemer)
Dátum konania exkurzie: 01.07.2023 - 06.07.2023
Počet účastníkov: 24 žiakov (výber študentov so zvýšeným záujmom o chémiu a biológiu)
2 pedagogickí zamestnanci : Ing. Eva Karlubíková, PaedDr. Slavomíra Palajová


Študenti vycestovali dňa 1. júla 2023 . Počas náročného programu navštívili Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, Korpášsky a Slavošovský tunel z projektu Gemerské spojky, jaskyňu Domica, Babskú dieru, Silickú ľadnicu. Zvládli niekoľko kilometrový náučný chodník Zádieľskou dolinou a pozreli si ju aj z hrebeňa. Vystúpili na Turniansky hrad, na ktorý vyniesli 19 vedierok s pieskom na jeho obnovu. Navštívili zážitkové centrum Sentinel v Rožňave, kaštieľ a park v Betliari, Mauzóleum v Krásnohorskom podhradí a jaskyňu Gombasek. V popoludnňajších a večerných aktivitách merali obsah plynov vo vzduchu so systémom COACH, pripravili azurit a malachit, sledovali vytvorené kryštály vínanu draselno-sodného v polarizovanom svetle, uvarili si bylinkový sirup z nazbieraných byliniek a vymaľovali acidobázickými indikátormi mandaly.Projekt: Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu, Golianova 68, 949 01 Nitra

Názov projektovej aktivity: Prírodné vedy 1 – (jaskyňa Driny) -1-dňová exkurzia
Počet účastníkov: 43 žiakov (III.TA, IV.KA a výber úspešných riešiteľov chemických a biologických olympiád)
2 pedagogickí zamestnanci (Ing. Eva Karlubíková, PaedDr. Slávka Palajová)
Dátum konania exkurzie: 13. 05. 2023
Študenti vycestovali dňa 13.05.2023 o 7.30 hod. Pri nástupe dostali farebnú príručku s popisom trasy a plánovanými aktivitami vo forme pracovných listov. Expedícia začala náučných chodníkom k jaskyni Driny, kde sa dozvedeli informácie o vzniku jaskyne, lokalite, faune a flóre v okolí. Prehliadku jaskyne absolvovali s odborným výkladom, zároveň podľa návodov v príručke vyhľadávali jednotlivé krasové útvary a konzultovali so sprievodkyňou a vyučujúcimi nadobudnuté informácie (sfarbenie kalcitu prímesami železa a mangánu, vplyv počasia na rýchlosť tvorby uhličitanu vápenatého). V jaskyni videli lietajúce aj hibernujúce netopiere. Po prehliadke nasledovala turistická vychádzka k stanovišťu Vlčiareň, počas ktorej zbierali geologický a biologický materiál. Vďaka počasiu mali možnosť vidieť vo voľnej prírode salamandru škvrnitú. Na stanovišti pracovali v malých skupinkách, pripravili pôdny výluh, dokazovali obsah uhličitanov v horninách, merali pH pôdy a obsah oxidu uhličitého v ovzduší meracím systémom COACH. Experimenty ukončili „poznávačkou“ nazbieraných rastlín a listov stromov. Po presune k jazierku pod Smolenickým zámkom pokračovali v rozbore vody. Na základe vodivosti, množstva rozpusteného kyslíka, dôkazu halogenidov, teploty a pH vzoriek vody porovnávali kvalitu vody s požiadavkami na jej rôzne využitie. Jazierko poskytlo nádherný pohľad na kačice divé, vo vode plávali žubrienky, čo potvrdilo dobrú kvalitu vody. Do Nitry sme sa vrátili v neskorých popoludňajších hodinách. Žiaci si vyskúšali experimentovanie a pozorovanie priamo v prírode.


Extra hodiny – SCIENCE pre 5-ročné bilingválne štúdium ( Bádanie v prírode)


Extra hodiny – SCIENCE pre 5-ročné bilingválne štúdium ( Bádanie v prírode)Školský rok 2021/2022

Plán pracovných činností klubu učiteľov-2.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-21.06.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-07.06.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-18.05.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-10.05.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-16.04.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-26.04.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-12.04.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-29.03.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-24.02.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-08.02.2022: STIAHNUŤ


Plán pracovných činností klubu učiteľov-1.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-25.01.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-18.01.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-08.12.2021: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-30.11.2021: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-16.11.2021: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-26.10.2021: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-12.10.2021: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-28.09.2021: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-16.09.2021: STIAHNUŤ


Klub CHem


Extra hodinyŠkolský rok 2020/2021

Plán pracovných činností klubu učiteľov-2.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-23.06.2021: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-09.06.2021: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-26.05.2021: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-12.05.2021: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-28.04.2021: STIAHNUŤ


Plán pracovných činností klubu učiteľov-1.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-14.12.2020: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-02.12.2020: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-18.11.2020: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-16.09.2020: STIAHNUŤ

Dištančné vzdelávanie – Extra Hodiny – Science – Marec – Jún 2020


I.AJ

Školský rok 2019/2020


Plán pracovných činností klubu učiteľov-2.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-03.03.2020: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-25.02.2020: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-11.02.2020: STIAHNUŤPlán pracovných činností klubu učiteľov-1.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-28.01.2020: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-10.12.2019: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-12.11.2019: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Chémia-15.10.2019: STIAHNUŤ

Extra hodiny 2


Pedagogický klub ChémieExtra hodiny